972 48 76 64

INSTALEG

INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT TANT A PARTICULAR COM A OBRA NOVA O REFORMA

Instaleg Girona és una empresa familiar que es dedica a tot tipus de instal•lacions i manteniments de llum, aigua, gas, calefacció, aire condicionat, domòtica, informàtica i energies alternatives, tant al particular com a l'obra nova o reforma. Oferim un tracte proper i un servei integral en cas de que sigui necessari per a poder donar el millor servei possible al nostre client.

 

 

 

INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT TANT A PARTICULAR COM A OBRA NOVA O REFORMA

SERVEIS

LLUM

 • Obra nova
 • Reformes
 • Reparacions elèctriques en general.
 • Contractes de manteniment de baixa tensió
 • Revisions i reconeixements de les instal·lacions.
 • Memòries Tècniques de Disseny (MTD).
 • Legalització de les instal·lacions.
 • Projectes elèctrics de baixa tensió
 • Confecció de butlletins per altes noves, ampliacions de potència o canvis de nom (certificats elèctrics i BRIE)
 • Projectes lumínics i estudis d’estalvi energètic

AIGUA I DESAIGÜES

 • Obra nova
 • Reformes
 • Reparacions en general
 • Reparacions d’embussos (gestions amb la cuba)
 • Confecció de butlletins per altes noves o modificacions
 • Instal·lacions de descalcificadors
 • Instal·lacions de grups d’osmosis
 • Instal·lacions de grups de pressió
 • Instal·lacions de bombes de pou
 • Instal·lacions de grups de recuperació d’aigües grises
 • Instal·lacions de fosses sèptiques
 • Instal·lacions de reg
 • Instal·lació / substitució d’escalfadors elèctrics (termos)

GAS

 • Obra nova
 • Reformes
 • Reparacions en general.
 • Confecció de butlletins per altes noves o modificacions

CLIMATITZACIÓ

 • Instal·lació / substitució de caldera
 • Instal·lació / substitució d’aire condicionat
  • Split
  • Conductes
  • Fancoils
  • Cassettes
 • Instal·lació terra radiant / refrescant
 • Instal·lació sistema aerotèrmic
 • Instal·lació de radiadors i tovallolers elèctrics
 • Manteniments d’aire condicionat

ENERGIES ALTERNATIVES

 • Instal·lació / substitució de caldera de pellets
 • Instal·lació de sistemes de geotèrmica
 • Instal·lació sistema aerotèrmics
 • Instal·lació de plaques solars per aigua calenta sanitària (ACS)
 • Manteniment d’instal·lacions solars
 • Instal·lació sistemes de ventilació d’alta eficiència
 • Instal·lació sistemes híbrids

INFORMÀTICA, DOMÒTICA I TELECOMUNICACIONS

 • Instal·lació de xarxes informàtiques
 • Certificació de punts de xarxa
 • Instal·lació de sistemes WIFI
 • Instal·lació de Racks
 • Integració domòtica (KNX)
 • Instal·lació de CCTV i videoporter
 • Instal·lació de antenes parabòliques i convencionals
 • Instal·lació de xarxes de telefonia
 • Instal·lació de fil musical

CONTACTE

Realitzem projectes elèctrics, butlletins, certificats de revisió i contractes de manteniment, necessaris per legalitzar la seva llar, nau industrial o botiga. Consulti’ns.